Home

Makluman


GURU BERTUGAS MINGGUAN (MINGGU 19 & 20)
Tarikh : 18/05/2015 - 29/05/2015
1. Hamidon Abu Bakar (K)
2. Normah bt Ismail
3. Wan Mohd Ridwan b Md Yusuff
4. Zauyah bt Osman
5. Nurul Husna bt Md Noh
6. Nor 'Azah bt Ismail
7. Tan Gaik Choo
8. Rosidah bt Ahmad


AKTIVITI / MESYUARAT
Tarikh : 5 - 19/05/2015
  • Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) T4 dan T5
  • Tarikh : 12 - 19/05/2015
  • Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) T1, T2 dan T3
  • Tarikh : 23/05/2015
  • 8.30 pagi : Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik (HAKA) 2015
  • Tarikh : 25/05/2015
  • HSBM - DECHA Bilateral Programme

  • MEMO / MAKLUMAN
  • Guru Kelas dikehendaki menanda kehadiran pelajar dalam aplikasi PM (APDM).
  • Template Senarai Nama Pelajar (borang kosong) boleh dimuat turun di Download -> Unit HEM. Hanya untuk guru HSBM sahaja. Sila login untuk akses.
  • Senarai Nama Pelajar (Semua Tingkatan) boleh dimuat turun di Download -> Bahan Untuk Guru. Hanya untuk guru HSBM sahaja. Sila login untuk akses.
  • Gred Peperiksaan SAPS PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Sunday, 27 May 2012 08:16

    Makluman kepada semua pelajar dan guru.


    Merujuk kepada mesyuarat Unit Penilaian dan Peperiksaan Bil. 2/12 bertarikh 3 Mei 2012, pihak sekolah telah memutuskan untuk menggunakan satu sistem peperiksaan sahaja iaitu Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) secara online untuk Tingkatan 2 hingga 5 bermula pada Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012.


    Oleh itu kaedah Pengiraan Gred, Kedudukan Dalam Kelas (KDK), Kedudukan Dalam Tingkatan (KDT), Nilai Gred Purata Matapelajaran (NGPMP) dan Gred Purata Sekolah (GPS) menggunakan sepenuhnya sistem SAPS.


    Bagi Tingkatan 1, Sistem Peperiksaan Dalaman (Versi Sekolah) digunapakai kerana Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) secara online masih diperingkat pembinaan. Tetapi kaedah pengiraan gred dibangunkan berdasarkan sistem SAPS.

    Sehubungan dengan itu penggunaan Sistem Peperiksaan Dalaman (Sistem Sekolah) bagi Tingkatan 2 - 5 secara offline DITAMATKAN.


    Gred yang digunapakai dalam gred SAPS adalah seperti berikut:
     

    GRED MENENGAH RENDAH (TINGKATAN 1, 2 DAN 3)
     

    MARKAH

    GRED

    TH

    TH

    0

    TH

    1 - 39

    E

    40 - 49

    D

    50 - 64

    C

    65 - 79

    B

    80 - 100

    A


    GRED MENENGAH ATAS (TINGKATAN 4 DAN 5)
     

    MARKAH

    GRED

    TH

    TH

    0

    TH

    1 - 39

    G

    40 - 44

    E

    45 - 49

    D

    50 - 59

    C

    60 - 64

    C+

    65 - 69

    B

    70 - 74

    B+

    75 - 79

    A-

    80 - 89

    A

    90 - 100

    A+

    Sumber: Sistem Analisis Peperiksaan (SAPS)

    Pengiraan Kedudukan Dalam Kelas (KDK) dan Kedudukan Dalam Tingkatan (KDT) ialah berdasarkan KEUTAMAAN kretaria berikut:


    1. Status Lulus / Status Menguasai

    2. Nilai Gred Purata Mata Pelajaran Terendah

    3. Peratus Markah Tertinggi

    4. Markah Bahasa Melayu Tertinggi

    5. Markah Bahasa Inggeris Tertinggi


    Penggunaan Sistem SAPS dan Pengiraan Gred diatas tidak melibatkan Sistem Peperiksaan Dalaman (Peringkat Sekolah) untuk peperiksaan Pra-Universiti.


    Sekian, terima kasih.

    Last Updated on Monday, 11 June 2012 17:25